Thông tin liên hệ:

Mr. Hai Duc Nguyen

CEO & Founder

Tel: +84 966 14 04 85

+84 203 657 6789

Email: ceo@haiwatersports.vn

 

 

  • Ông sinh ngày 14 tháng 4 năm 1985
  • Ông tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam ngành Công nghệ Đóng tàu năm 2008
  • Ông làm kỹ sư xây dựng thân tàu tại nhà máy đóng tàu Hạ Long trong 6 tháng
  • Ông tiếp tục Học MBA tại Oxford Business College tại Anh và tốt nghiệp năm 2010
  • Về nước ông làm Kỹ sư Dự án tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Năng lượng cho đến năm 2013
  • Ông thành lập công ty CP Hải – Du lịch và Dịch vụ thể thao dưới nước vào tháng 6 năm 2013
  • Giao tiếp: Tiếng Anh, tiếng Việt.